Brzo vijuganje

je atraktivna i dinamična vožnja. Motorički pokreti su maksimalno usaglašeni i tehnički precizni. Odlikuju se ritmičnim povezivanjem kratkih paralelnih zaokreta koji zbog brzog ritma ne mogu biti završeni. Za ovu tehniku potrebne su skije sa malim radijusom 10- 15 m.

Postoji više tehnika u brzom vijuganju: sa rasterećenjem opružanjem, rasterećenjem pregibanjem, podizanje unutrašnje skije. Za bilo koju od ovih tehnika potreban je: pravilan osnovni skijaški stav, vođenje skija, gibanje, ritam ubod stapa. Redosled pokreta je isti kao i kod izvođenja paralelnog zaokreta: priprema, ubod štapa, rasterećenje i zaokret. Gornji deo tela je miran sa ramenom osom upravnom na pravac kretanja. Pokreti ruku i nogu su usklađeni, a pregibanje i opružanje je manjih amplituda i izvodi se u ritmu 1/1. Skije se vode u zaokret bez otklizavanja.

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair